Privacy Wet

Via onderstaande link kunt u onze privacy verklaring downloaden en inzien.

uploads/Privacyverklaring Turnvereniging DIO.pdf

lidmaatschap

contributie en opzegging

De contributiebetaling is per seizoen verdeeld in twee tijdvakken: september t/m januari en februari t/m juni  

 Het opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de leiding of bij de ledenadministratie via email:

diobreskens@zeelandnet.nl  of najoni_notebaart@hotmail.com

De opzegging gaat in aan het eind van een tijdvak. Wanneer men bijvoorbeeld in oktober opzegt is de contributie verschuldigd tot en met januari.                                         

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd  voor een seizoen, als er geen schriftelijke opzegging van het lidmaatschap plaats heeft gevonden. 

De contributie kan in overleg in termijnen worden voldaan.

Wanneer men hier gebruik van wenst te maken kan men contact opnemen met de ledenadministratie. Wanneer een lid door bijzondere omstandigheden een aantal weken de turnlessen niet kan volgen, kan in overleg met het bestuur voor deze periode vrijstelling van contributiebetaling worden verleend.

 

 


Privacy verklaring