De geschiedenis

Hoe het is begonnen

1 mei 1930 besloten de heer H. Kouwe en Mej. van de Berge de "Van Melle Sportvereniging" (VMSV)op te richten. Mej. van de Berge was destijds bij Van Melle’s Suikerwaren en biscuitfabrikant aangesteld als sociale werkster en één van haar taken was iets tot stand te brengen op het gebied van sport voor de werknemers van Van Melle. Mej. van de Berge heeft de heer Kouwe gevraagd de leiding van deze sportvereniging op zich te nemen, daar hij in het bezit was van verschillende diploma’s voor gymnastiek, turnen, atletiek en militaire vaardigheden. Besloten werd de onderdelen turnen, voetbal, korfbal en atletiek aan te bieden aan de werknemers. De heer Kouwe werd tijdens de vergadering gekozen als leider en later als voorzitter van de vereniging.

De directie verstrekte gratis alle toestellen voor turnen en atletiek. Er kwam een leider uit Middelburg die 1x per week de leden trainde. Door onregelmatige werkzaamheden in het bedrijf was de opkomst van de leden gering. Ook was het lokaal Weijkman niet meer beschikbaar. Toch was dit voor de heer van Quekelberghe geen reden om de moed te laten zakken en ging hij door met het trainen van de aanwezige leden in de garage van Van Melle.

Zo omstreeks het jaar 1937 bestond de sportvereniging van Van Melle uit een mengelmoes van allerlei mensen, het waren niet meer alleen personeelsleden van de fabriek. Een meer algemene naam met dezelfde initialen werd gezocht en zo ontstond "Vol Moed Steeds Voorwaarts". De garage van de fabriek werd vervangen door het jeugdgebouw van de hervormde kerk en de door de directie beschikbaar gestelde toestellen verhuisden mee. Ondertussen werden de andere sporten afgestoten en werd er alleen nog geturnd. Tijdens de oorlogsjaren was een keldertje onder het café ‘De Volharding’ het onderkomen van de vereniging. Na de oorlog was de Zwitserse barak de nieuwe oefengelegenheid, waar de turners bleven totdat het nieuwe gymnastieklokaal aan de J.H. van Dalestraat gereed was. Daar wordt nu nog steeds geturnd.

Op 23 mei 1951 vond het toenmalige bestuur het noodzakelijk en aantrekkelijk om zich aan te sluiten bij het Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Verbond. Deze stelden echter de voorwaarde dat de oude naam vervangen werd door een naam van de door hun beschikbare gestelde lijst. Na overleg werd uiteindelijk gekozen voor: "Door Inspanning Ontspanning" oftewel DIO.

Sinds 25 februari 1980 staat gymnastiekvereniging DIO ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen en zijn de statuten van de vereniging notarieel vastgelegd.  

Het doel

Het doel dat men voor ogen had werd eveneens vastgesteld. Het doel van de vereniging was en is nog steeds "de gymnastiek in de ruimste vorm van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te stimuleren". De manieren waarop men dit doel wilde bereiken zijn onder andere het meedoen aan wedstrijden, het organiseren van evenementen en wedstrijden binnen de vereniging.

 


Privacy verklaring